Suomen Katalyysiseura on perustettu vuonna 1989, ja on yksi Suomen Kemian Seuran jaostoista. Katalyysiseuralla on noin 120 henkilöjäsentä sekä joitakin yritysjäseniä. Seuran tarkoituksena on tarjota informaatiota katalyysistä, järjestää kursseja, kokouksia ja konferensseja sekä toimia yhdyssiteenä katalyysialan ammattilaisten välillä.

Seura pitää vuosikokouksen sekä järjestää vuosiseminaarin, missä keskustellaan jostakin ajankohtaisesta katalyysialan teemasta. Seura osallistuu yhteispohjoismaisen katalyysialan organisaation (Nordic Catalysis Society) sekä eurooppalaisen katalyysiorganisaation EFCATS (European Federation for Catalysis) toimintaan. Seura järjestää joka kahdeksas vuosi Pohjoismaisen katalyysisymposion Suomessa (Nordic Symposium on Catalysis). Viimeisin symposio järjestettiin Ahvenanmaalla.

Katalyysiseuran vuosikokous valitsee seuran hallituksen. Hallituksessa toimivat Anne Heponiemi (puheenjohtaja) (
Oulun Yliopisto), Heikki Harju (varapuheenjohtaja) (Aalto yliopisto), Susanna Wallenius (varainhoitaja) (Neste Oil), Juha Linnekoski (sihteeri) (VTT), Kalle Arve (Åbo Akademi), Tapio Salmi (Åbo Akademi), Satu Ojala (Oulun yliopisto) ja Aslak Suopanki (Wärtsilä Oy).

Dosentti Päivi Mäki-Arvela (
Åbo Akademi) ja Prof. Juha Lehtonen (Aalto yliopisto) toimivat Suomen edustajina EFCATS:ssa. Pohjoismaisessa yhteistyöorganisaatiossa Suomea edustavat Kalle Arve (Åbo Akademi) ja Esa Toukoniitty (Metropolia ammattikorkeakoulu).

Katalyysiseura julkaisee n. neljä kertaa vuodessa KATSE-jäsentiedotteen. Seura tukee myös jäsentensä osallistumista kansainvälisiin kongresseihin jakamalla matka-apurahoja (Nordic Symposium on Catalysis, EUROPACAT, International Congress on Catalysis). Lisäksi joka kolmas vuosi jaetaan väitöskirjapalkinto erinomaisesta katalyysialan väitöskirjasta.

Katalyysiseuran jäseneksi voi hakea täyttämällä oheisen lomakkeen. Jäseneksi pääsee myös ottamalla yhteyttä sihteeriin tai muuhun hallituksen jäseneen. Vuotuinen jäsenmaksu on 5 euroa Suomen Kemian Seuran jäseniltä ja 7 euroa ei-jäseniltä. Vaihtoehtoisesti on mahdollista maksaa ns. ainaisjäsenmaksu, joka on 50/70 euroa. Teollisuusyritysten jäsenmaksu on 200 euroa.


Tervetuloa!

Katalyysiseuran hallitus