Suomen Katalyysiseura on perustettu vuonna 1989, ja on yksi Suomalaisten Kemistien Seuran jaostoista. Katalyysiseuralla on noin 120 henkilöjäsentä sekä joitakin yritysjäseniä. Seuran tarkoituksena on tarjota informaatiota katalyysistä, järjestää kursseja, kokouksia ja konferensseja sekä toimia yhdyssiteenä katalyysialan ammattilaisten välillä.

Seura pitää vuosikokouksen sekä järjestää vuosiseminaarin, missä keskustellaan jostakin ajankohtaisesta katalyysialan teemasta. Seura osallistuu yhteispohjoismaisen katalyysialan organisaation (Nordic Catalysis Society) sekä eurooppalaisen katalyysiorganisaation EFCATS (European Federation for Catalysis) toimintaan. Seura järjestää joka kahdeksas vuosi Pohjoismaisen katalyysisymposion Suomessa (Nordic Symposium on Catalysis). Viimeisin symposio järjestettiin Oslossa.

Katalyysiseuran vuosikokous valitsee seuran hallituksen. Hallituksessa toimivat Juha Lehtonen (puheenjohtaja)
(VTT), Karoliina Honkala (varapuheenjohtaja) (Jyväskylän yliopisto), Susanna Wallenius (varainhoitaja) (Neste Oyj), Anna Valtanen (sihteeri) (Oulun yliopisto), Tapio Salmi (Åbo Akademi), Satu Ojala (Oulun yliopisto), Mats Käldström (Neste Oyj) ja Salla Jaatinen (Aalto yliopisto).

Dosentti Päivi Mäki-Arvela (
Åbo Akademi) ja Prof. Juha Lehtonen (VTT) toimivat Suomen edustajina EFCATS:ssa. Pohjoismaisessa yhteistyöorganisaatiossa Suomea edustavat Prof. Ulla Lassi (Oulun yliopisto) ja Heikki Harju (Aalto yliopisto).

Katalyysiseura julkaisee n. neljä kertaa vuodessa KATSE-jäsentiedotteen. Seura tukee myös jäsentensä osallistumista kansainvälisiin kongresseihin jakamalla matka-apurahoja (Nordic Symposium on Catalysis, EUROPACAT, International Congress on Catalysis). Lisäksi joka kolmas vuosi jaetaan väitöskirjapalkinto erinomaisesta katalyysialan väitöskirjasta.

Katalyysiseuran jäseneksi voi hakea täyttämällä oheisen lomakkeen. Jäseneksi pääsee myös ottamalla yhteyttä sihteeriin tai muuhun hallituksen jäseneen. Vuotuinen jäsenmaksu on 10 euroa henkilöjäseniltä. Vaihtoehtoisesti on mahdollista maksaa ns. ainaisjäsenmaksu, joka on 100 euroa. Teollisuusyritysten jäsenmaksu on 250 euroa.


Tervetuloa!

Katalyysiseuran hallitus