Puheenjohtaja / Ordförande / Chair

Prof. Henrik Grenman
Åbo Akademi / Teknisk kemi och reaktionsteknik
Processkemiska centret
Biskopsg. 8, 20500 Åbo
puh. +358 2 215 4574

etunimi.sukunimi at abo.fi


Varapuheenjohtaja / Vice ordförande / Vice-Chairman

Prof. Karoliina Honkala
Kemian laitos, nanotiedekeskus
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
puh. +358 (0)40 805 3686
etunimi.sukunimi at jyu.fi

Sihteeri / Sekreterare / Secretary

D.Sc.(Tech.) Mika Huuhtanen
Oulun yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Ympäristö- ja kemiantekniikka
PL 4300, 90014 Oulun yliopisto
puh. +358 (0)29 448 2377
etunimi.sukunimi at oulu.fi

Varainhoitaja / Kassör / Treasurer

Salla Jaatinen
Neste Oyj, Research and Development
PL 310, 06101 Porvoo
puh. +358 (0)50 458 7461
etunimi.sukunimi at neste.com

Muut jäsenet / Andra medlemmar / Other members

Prof. Riikka Puurunen
Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu
PL 16100, 00076 AALTO
puh. +358 (0)50 337 8161
etunimi.sukunimi at aalto.fi

D.Sc.(Tech.) Noora Kaisalo
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
PL 1000, 02044 VTT
puh. +358 (0)40 685 7095
etunimi.sukunimi at vtt.fi

Varajäsenet / Suppleant / Alternate members

Dr. Anne Heponiemi
Oulun yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Kestävä kemia
PL 3000, 90014 Oulun yliopisto
puh. +358 (0)50 571 5560
etunimi.sukunimi at oulu.fi

Dr. Teuvo Maunula
Dinex Ecocat Oy / Glocal Catalyst Competence Center
PL 20
41331 Vihtavuori
puh. +358 (0)50 586 6200