Suomen Katalyysiseura on perustettu vuonna 1988, ja on yksi Suomalaisten Kemistien Seuran jaostoista. Katalyysiseuralla on noin 150 henkilöjäsentä sekä joitakin yritysjäseniä. Seuran tarkoituksena on tarjota informaatiota katalyysistä, järjestää kursseja, kokouksia ja konferensseja sekä toimia yhdyssiteenä katalyysialan ammattilaisten välillä.

Seura pitää vuosikokouksen sekä järjestää vuosiseminaarin, missä keskustellaan jostakin ajankohtaisesta katalyysialan teemasta. Seura osallistuu yhteispohjoismaisen katalyysialan organisaation (Nordic Catalysis Society) sekä eurooppalaisen katalyysiorganisaation EFCATS (European Federation for Catalysis) toimintaan. Seura järjestää joka kahdeksas vuosi Pohjoismaisen katalyysisymposion Suomessa (Nordic Symposium on Catalysis). Viimeisin symposio järjestettiin Oslossa.

Katalyysiseuran vuosikokous valitsee seuran hallituksen. Vuodesta 2021 puheenjohtajana toimii Dosentti Mika Huuhtanen (Oulun yliopisto).

Professori Dmitry Murzin (┼bo Akademi) ja dosentti Mika Huuhtanen (Oulun yliopisto)  toimivat Suomen edustajina EFCATS:ssa. Pohjoismaisessa yhteisty÷organisaatiossa Suomea edustavat dosentti Satu Ojala (Oulun yliopisto) ja professori Riikka Puurunen  (Aalto).

Katalyysiseura julkaisee noin kaksi kertaa vuodessa KATSE-jäsentiedotteen. Seura tukee myös jäsentensä osallistumista kansainvälisiin kongresseihin jakamalla matka-apurahoja (Nordic Symposium on Catalysis, EUROPACAT, International Congress on Catalysis). Lisäksi joka kolmas vuosi jaetaan väitöskirjapalkinto erinomaisesta katalyysialan väitöskirjasta.

Katalyysiseuran jäseneksi voi hakea täyttämällä oheisen lomakkeen. Jäseneksi pääsee myös ottamalla yhteyttä sihteeriin tai muuhun hallituksen jäseneen. Vuotuinen jäsenmaksu on 15 euroa henkilöjäseniltä. Vaihtoehtoisesti on mahdollista maksaa ns. ainaisjäsenmaksu, joka on 150 euroa. Teollisuusyritysten jäsenmaksu on 250 euroa.


Tervetuloa!

Katalyysiseuran hallitus