Anna seuraavat tiedot / Fyll i / Complete :

Nimi / Namn / Name

Syntymäaika / Födelsetidpunkt / Date of birth

Arvo tai ammatti / Titel el. yrke / Occupation

Työnantaja / Arbetsgivare / Employer

Erikoisalat / Specialområde / Area of expertise

Työosoite / Arbetsadress / Address (work)

Postinumero / Postnummer / Zip code

Postitoimipaikka / Stad / City

Maa / Land / Country

Puhelin (työ) / Telefon (arbete) / Phone (work)

Faksi / Fax

Sähköposti / epost / email

Kotiosoite / Hemadress / Address (home)

Puhelin (koti) / Telefon (hem) / Phone (home)

Tutkinto / Examen / Degree:

Oletko Suomen Kemian Seuran jäsen / Är du medlem i Kemiska Sällskapet i Finland / Are you a member of the Association of Finnish Chemical Societies?

Haluatko Suomen Katalyysiseuran lähettävän postin kotiosoitteeseen vai työosoitteeseen / Vill du mottaga posten skickad av Finska Katalyssällskapet till din hem adress eller arbets adress / Do you wish to receive the mail sent by Finnish Catalysis Society to your home or work address?

Onko kyseessä liittyminen vai tietojen muutos / Handlar det om att bli medlem eller att ändra uppgifter / Is this about becoming a member or changing your information?