Finska Katalyssällskapet som grundades 1988 är en av sektionerna vid Kemiska Sällskapet i Finland. Katalyssällskapet har omkring 150 personmedlemmar samt några företagsmedlemmar. Sällskapets mål är att förmedla information om katalys, att organisera möten och konferenser samt att fungera som förbindelselänk mellan professionellt aktiva inom katalys.

Sällskapet håller ett årsmöte samt ett årsseminarium, där något aktuellt tema inom ämnesområdet presenteras och diskuteras. Sällskapet deltar i den samnordiska katalysorganisationens (Nordic Catalysis Society) samt i den europeiska organisationens EFCATS (European Federation for Catalysis) verksamhet. Vart åttonde år organiserar Katalyssällskapet det Nordiska katalyssymposiet (Nordic Symposium on Catalysis) i Finland. Det senaste symposiet hölls i Köpenhamn (2018), och det nästa kommer att hållas i Esbo, Finland i juni 2022 (länk: 19NSC).

Katalyssällskapets årsmöte väljer en styrelse till föreningen. Sedan våren 2021 har docent Mika Huuhtanen  (Uleåborgs universitet)
.

Professor Dmitry Murzin (Åbo Akademi) och Docent Mika Huuhtanen (Uleåborgs universitet) är Finlands representanter i EFCATS. I den nordiska samarbetsorganisationen representeras Finland av docent Satu Ojala (Uleåborgs universitet) och professor Riikka Puurunen (Aalto).

Katalyssällskapet publicerar ett KATSE-medlemsbrev ca två gånger per år. Sällskapet stöder även medlemmarnas deltagande i internationella konferenser (Nordic Symposium on Catalysis, EUROPACAT, International Congress on Catalysis) genom att tilldela resestipendier. Dessutom utdelas vart tredje år ett pris för en utsökt doktorsavhandling inom katalys.

Man kan bli medlem i Katalyssällskapet genom att fylla i en blankett. Årsavgiften är 15 euro. Alternativt, man kan betala 150 euro för att blir en bestående medlem. För industriföretag är årsavgiften 250 euro.


Välkommen !

Katalyssällskapets styrelse