Finska Katalyssällskapet som grundades 1988 är en av sektionerna vid Kemiska Sällskapet i Finland. Katalyssällskapet har omkring 120 personmedlemmar samt några företagsmedlemmar. Sällskapets mål är att förmedla information om katalys, att organisera möten och konferenser samt att fungera som förbindelselänk mellan professionellt aktiva inom katalys.

Sällskapet håller ett årsmöte samt ett årsseminarium, där något aktuellt tema inom ämnesområdet presenteras och diskuteras. Sällskapet deltar i den samnordiska katalysorganisationens (Nordic Catalysis Society) samt i den europeiska organisationens EFCATS (European Federation for Catalysis) verksamhet. Vart åttonde år organiserar Katalyssällskapet det Nordiska katalyssymposiet (Nordic Symposium on Catalysis) i Finland. Det sista symposiet hölls i Oslo, Norge.

Katalyssällskapets årsmöte väljer en styrelse till föreningen. De nuvarande (2019) ordförande är
Prof. Henrik Grenman (Åbo Akademi).

Professor Karoliina Honkala (University of Jyväskylä) och Prof. Riikka Puurunen (Aalto-universitetet) är Finlands representanter i EFCATS. I den nordiska samarbetsorganisationen representeras Finland av Prof. Ulla Lassi (Oulu universitet) och Prof. Henrik Grenman (Åbo Akademi).

Katalyssällskapet ger ut ett KATSE-medlemsbrev ca två gånger per år. Sällskapet stöder även medlemmarnas deltagande i internationella konferenser (Nordic Symposium on Catalysis, EUROPACAT, International Congress on Catalysis) genom att tilldela resestipendier. Dessutom utdelas vart tredje år ett pris för en utsökt doktorsavhandling inom katalys.

Man kan bli medlem i Katalyssällskapet genom att fylla i en blankett. Årsavgiften är 15 euro. Alternativt, man kan betala 150 euro för att blir en bestående medlem. För industriföretag är årsavgiften 250 euro.


Välkommen !

Katalyssällskapets styrelse